Privacy verklaring

DVK Systems & Consultancy BVBA respecteert de privacy van de koper overeenkomstig de wet van 8/12/1992.

DVK Systems & Consultancy BVBA neemt de door de bezoeker doorgegeven persoonsgegevens op in een databank. De klant heeft het recht ze te raadplegen, te corrigeren of te laten schrappen.

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, gekopieerd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DVK Systems & Consultancy BVBA.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. DVK Systems & Consultancy BVBA is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. DVK Systems & Consultancy BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Privacybeleid voor iGPSPORT

Bij iGPSPORT Benelux, bereikbaar via www.igpsport.be, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacy Policy document bevat soorten informatie die wordt verzameld en vastgelegd door iGPSPORT Benelux en hoe wij deze gebruiken.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst over onze Privacy Policy, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Deze Privacy Policy is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in iGPSPORT Benelux. Dit beleid is niet van toepassing op enige informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld. Onze Privacy Policy is gemaakt met de hulp van de Privacy Policy Generator.

Toestemming

Door het gebruik van onze website, stemt u in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons eventueel stuurt, en alle andere informatie die u eventueel wilt verstrekken.

Wanneer u zich registreert voor een Account, kunnen wij u vragen om uw contactinformatie, zoals naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, onder meer om:

  • Onze website te leveren, te beheren en te onderhouden
  • onze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden
  • te begrijpen en te analyseren hoe u onze website gebruikt
  • Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteit
  • Rechtstreeks of via een van onze partners met u communiceren, onder meer voor klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de website te verstrekken, en voor marketing- en promotiedoeleinden
  • U e-mails te sturen
  • Fraude opsporen en voorkomen

Logbestanden

iGPSPORT Benelux maakt standaard gebruik van logbestanden. Deze bestanden loggen bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een onderdeel van de analytics van hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina's, en eventueel het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van deze informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het bijhouden van de bewegingen van gebruikers op de website, en het verzamelen van demografische informatie.

Cookies en webbakens

Net als elke andere website, maakt iGPSPORT Benelux gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals de voorkeuren van bezoekers en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van de bezoekers en/of andere informatie.

Voor meer algemene informatie over cookies, lees "Wat zijn cookies" van Cookie Toestemming.

Privacybeleid Adverterende Partners

U kunt deze lijst raadplegen om het privacybeleid te vinden voor elk van de advertentiepartners van iGPSPORT Benelux.

Derde partij ad servers of ad netwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die verschijnen op iGPSPORT Benelux, die rechtstreeks naar de browser van gebruikers worden verzonden. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.

Merk op dat iGPSPORT Benelux geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Privacy beleid van derden

Het Privacybeleid van iGPSPORT Benelux is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Dus, adviseren wij u om de respectievelijke Privacy Beleid van deze derde partij ad servers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over hoe de opt-out van bepaalde opties bevatten.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, kunt u terecht op de respectieve websites van de browsers.

GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

We willen er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang - U hebt het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie - U hebt het recht om ons te verzoeken de gegevens te corrigeren die volgens u onjuist zijn. U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij de informatie aanvullen die volgens u onvolledig is.

Het recht op wissen - U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op beperking van de verwerking - U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden, te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht te verzoeken dat wij de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, overdragen.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Kinderinformatie

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te controleren en te begeleiden.

iGPSPORT Benelux verzamelt niet bewust Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen onder de leeftijd van 13. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.